Skip to main content
)

Zoznam produktov pre Slovenskú republiku (pre laickú verejnosť)

Zoznam produktov registrovaných v Slovenskej republike

 

Imunológia

NÁZOV PRODUKTU PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV LIEKU (PIL) DODÁVANÉ DO SR
Privigen® Privigen PIL ÁNO
Hizentra® Hizentra PIL NIE
Rhophylac® Rhophylac PIL ÁNO
Berinert® 500 IU Berinert 500IU PIL ÁNO
Berinert® 2000 IU, 3000 IU Berinert 2000 IU,3000 IU PIL ÁNO

Hematológia

NÁZOV PRODUKTU PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV LIEKU (PIL) DODÁVANÉ DO SR
IDELVION® IDELVION PIL ÁNO
AFSTYLA®
AFSTYLA PIL ÁNO
Haemate® P

Haemate P 500 IU PIL

Haemate P 1000 IU PIL

ÁNO
HEMGENIX® HEMGENIX PIL NIE

 

Intenzívna medicína a iné špecializované produkty

 

NÁZOV PRODUKTU PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV LIEKU (PIL) DODÁVANÉ DO SR
Human Albumin CSL Behring 200 g/l Human Albumin CSL Behring PIL NIE
Alburex® Alburex PIL ÁNO
Riastap® Riastap PIL ÁNO
Beriplex® Beriplex PIL ÁNO
Kybernin-P® Kybernin-P PIL ÁNO
Respreeza® Respreeza PIL ÁNO