Skip to main content
Vedkyňa CSL v laboratóriu)

Výskum a vývoj

Výskum a vývoj CSL na svetovej úrovni

Celosvetová výskumná a vývojová organizácia CSL je aj naďalej lídrom v oblasti biotechnológií vďaka pokroku vysokokvalitnej vedy a technológií, ktoré boli vyvinuté našimi vlastnými vysoko kvalifikovaných vedcami a prostredníctvom inovatívnej spolupráce. Organizácia využíva svoje odborné znalosti v oblasti výskumu a vývoja na našich strategických platformách – frakcionácia plazmy; technológia rekombinantných proteínov; bunková a génová terapia; a technológia vakcín. Vďaka tomu môže CSL vyvíjať a dodávať inovatívne lieky a vakcíny, ktoré riešia doposiaľ nenaplnené medicínske potreby, pomáhajú pedchádzať infekčným chorobám, chránia verejné zdravie a pomáhajú pacientom žiť plnohodnotný život.

Viac sa dozviete v našej sekcii Výskum a Vývoj na CSL