Skip to main content

Vyhlásenie o prístupnosti

CSL Behring sa zaviazala poskytovať webovú stránku prístupnú každému návštevníkovi bez ohľadu na prípadný hendikep.

Dostupné prispôsobenie
V prípade potreby prístupu k určitému obsahu alebo informáciám na našej stránke CSL Behring (www.cslbehring.sk), môžete poslať e-mail info.sk@cslbehring.com alebo zavolať na telefónne číslo 00420 241 416 441 pre špecifikáciu typu požadovanej podpory. V takom prípade je potrebné uviesť e-mailovú adresu alebo telefónne číslo, na ktorom vás môžeme zastihnúť. V závislosti od povahy žiadosti môže trvať určitý potrebný čas, kým vám spoločnosť CSL Behring pomôže s požadovanou podporou a primeraným prispôsobením.

Technická pomoc
V prípade, že máte problémy s prístupnosťou k údajom na našej webovej stránke, alebo inej digitálnej platforme v súvislosti so zdravotným hendikepom, informujte nás prosím e-mailom na info.sk@cslbehring.com alebo telefonicky na číslo 00420 241 416 441. Vo svojej žiadosti uveďte povahu vašich problémov s prístupom, ako aj webovú adresu, pri ktorej ste sa stretli s problémami.

Spätná väzba
Neustále zabezpečujeme, aby naše služby boli dostupné pre každého, vrátane osôb so zdravotným hendikepom. Ak máte akékoľvek otázky alebo nápady týkajúce sa služieb podpory dostupnosti v spoločnosti CSL Behring, môžete kontaktovať náš tím pre digitálnu komunikáciu e-mailom na adrese webmasterglobal@cslbehring.com alebo telefonicky na čísle 00 1 610-878-4000.