Skip to main content
)

Bezpečnosť a výroba

Bezpečnosť a výroba

Záväzok voči kvalite a bezpečnosti

Každý deň v spoločnosti CSL Behring pracujeme tak, ako keby v našej práci šlo o život. O život totiž naozaj ide. Začína sa to molekulami, ktoré naši vedci skúmajú, testujú a vyvíjajú z nich liečivá. Pokračuje to výrobným procesom a následnou prepravou a skladovaním našich liekov a končí v tele našich pacientov, ktorým naše liečivá pomáhajú žiť naplnenejšie a dlhšie životy.

Naším záväzkom je vyrábať vysokokvalitné, bezpečné a účinné lieky. Znamená to pre nás, že každý krok výrobného procesu musí spĺňať alebo prevyšovať najprísnejšie medzinárodné normy na bezpečnosť prípravkov v súlade s požiadavkami regulačných orgánov na celom svete. Naše odhodlanie vyrábať najkvalitnejšie produkty je dobre známe ako v našom odbore, tak aj vo všetkých komunitách pacientov, ktorým slúžime. Či už ide o liečivá derivované z plazmy alebo rekombinantné prípravky, CSL Behring zabezpečuje kvalitu a bezpečnosť svojich liečiv výberom najkvalitnejších východzích látok, testovaním v rôznych fázach, začlenením mnohých krokov redukcie patogénov do výrobných procesov, dodržiavaním správnej výrobnej praxe podľa najnovších regulačných pokynov (cGMP) a dohľadom prostredníctvom farmakovigilancie.