Skip to main content
CSL Family

CSL

Spoločnosť CSL a jej obchodné jednotky majú zastúpenia po celom svete. Nižšie nájdete najbližšie zastúpenie.

CSL.com (Global)

CSL Behring

Spoločnosť CSL Behring je globálnym lídrom v oblasti biotechnológií so širokou škálou rekombinantných a plazmatických prípravkov na zriedkavé a závažné ochorenia vrátane krvácavých porúch, imunitnej nedostatočnosti, dedičného angioedému, neurologických porúch a deficitu alfa -1 antitrypsínu.

CSL Plasma

Spoločnosť CSL Plasma prevádzkuje jednu z najväčších a najprepracovanejších sietí na odber plazmy na svete s viac ako 325 centrami na odber plazmy v USA, Európe a Číne. Zozbieranú plazmu používa spoločnosť CSL Behring na účely výroby a poskytovania život zachraňujúcich terapií ľuďom vo viac ako 100 krajinách.