Skip to main content
Nakvapkajte do skúmavky)

Produkty

Naše výrobky

CSL Behring je špecializovaná bioterapeutická spoločnosť s vyše storočnou tradíciou práce pre ľudí so závažnými ochoreniami na celom svete. Bioterapeutiká sa líšia od bežných liečiv založených na chemikáliách v tom, že sú odvodené z ľudskej krvnej plazmy alebo sa vyrábajú s použitím rekombinantných technológií. Spoločnosť CSL Behring sa vyznačuje tým, že poskytuje liečbu pre pacientov s von Willebrandovou chorobou (VWD), hemofíliou, primárnou imunodeficienciou (PID), dedičným angioedémom (HAE), deficitom fibrinogénu, deficitom alfa-1 antitrypsínu a ďalšími vzácnymi ochoreniami. Vyrábame taktiež bioterapie na prevenciu hemolytických ochorení novorodencov a prevenciu alebo zástavu krvácania v kritických situáciách alebo pri plánovaných chirurgických zákrokoch.

Zlepšovanie zdravia

Výsledkom úsilia CSL Behring v oblasti výskumu a vývoja je široké spektrum produktov, ktoré majú trvalý dopad na ľudské zdravie na celom svete.

man with cows

Podstatná zmena vďaka jednej liečbe

Prinášame na trh možnosti liečby vzácnych ochorení, na ktoré doteraz nebola liečba.

boy playing piano

Náš záväzok a plnenie nášho sľubu

Vďaka nášmu odhodlaniu prinášame riešenie pre nenaplnené potreby a zlepšujeme to, ako sa pacient cíti.

Portfólio produktov CSL Behring

CSL Behring je biotechnologická spoločnosť, ktorá už vyše sto rokov pomáha ľuďom so závažnými ochoreniami na celom svete.

Ďalšie informácie

Hlásenie nežiaducich účinkov

Ak sa pri niektorom z produktov CSL Behring stretnete s akýmkoľvek vedľajším účinkom, poraďte sa, prosím, so svojím lekárom, lekárnikom alebo zdravotnou sestrou.

Spoločnosť CSL Behring zbiera informácie o nežiaducich účinkoch s cieľom sledovať bezpečnosť produktov a skúmať, vyhodnocovať a hlásiť nežiaduce účinky príslušným regulačným orgánom.

Ďalšie informácie