Skip to main content

Hlásenie nežiaducich účinkov lieku

Keď nahlásite nežiaduci účinok lieku, zhromaždíme o vás určité osobné údaje. Podrobnejšie informácie o tom, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi, sú k dispozícii tu.

V prípade, že chcete nahlásiť nežiaduci účinok, prepošlite prosím Váš email na: PV-CSL-Behring@emmes.com alebo zavolajte na 24-hodinovú linku: +420 702 137 233 (CZ) alebo +421 911 653 862 (SK).

If you need to report an adverse event, please send an email to: PV-CSL-Behring@emmes.com or call at 24/7 hotline: +420 702 137 233 (CZ) or +421 911 653 862 (SK) to report by telephone.