Skip to main content
Researcher smiling)

Naša spoločnosť

Motivuje nás záväzok

Začalo sa to záväzkom. Spoločnosť CSL Behring bola založená pred vyše 100 rokmi s cieľom zachraňovať životy pomocou najnovších technológií. Počas uplynulého storočia sa zo spoločnosti CSL Behring postupne stal globálny líder v oblasti biotechnológií, ktorého kroky sa riadia stále rovnakým záväzkom zachraňovať a zlepšovať životy ľudí. Ponúkame najširšie spektrum kvalitných plazmatických a rekombinantných liečiv v našom odbore. Naša schopnosť inovovať a poskytovať život zachraňujúce lieky pre pacientov s nesplnenými liečebnými potrebami na celom svete stojí za naším dobrým menom: pacienti sú pre nás vždy na prvom mieste. Sme spoločnosť CSL Behring a motivuje nás náš záväzok.


Prečítajte si prehľad o našej spoločnosti alebo sa pozrite na náš informačný prehľad.

O nás

Zameranie na zriedkavé a závažné ochorenia

Do nášho portfólia inovatívnych liečiv patrí široká škála rekombinantných a plazmatických prípravkov na liečbu krvácavých porúch, imunitnej nedostatočnosti a chronickej zápalovej demyelinizujúcej polyneuropatie, ako aj dedičného angioedému a deficitu alfa-1 antitrypsínu.

Naše hodnoty

Už mnoho desaťročí sa spoločnosť CSL Behring zaväzuje riadiť sa svojimi hodnotami. Naše hodnoty sú pre náš úspech zásadné – pomáhajú nám zachraňovať životy, chrániť zdravie ľudí a budovať našu povesť dôveryhodného a spoľahlivého svetového lídra. Zakladá sa na nich to, ako naši zamestnanci spolupracujú, rozhodujú sa a riešia problémy.
Sú to tieto zásady:

Zameranie na pacienta

Svoj záväzok voči pacientom dodržujeme.

Inovácie

Riešenia sú inšpirované inovatívnym myslením.

Integrita

Naše slová a činy sa nerozchádzajú.

Spolupráca

Spoločne sme silnejší.

woman at computer

Vynikajúce výsledky

Sme pyšní na to, čo sme dosiahli.