Skip to main content
Boy with Bike)

Naši pacienti

Náš záväzok voči pacientom: ste na prvom mieste

Vitajte doma

Pravdepodobne máte za sebou dlhú cestu, ale teraz ste medzi priateľmi. Rozumieme zriedkavým a závažným ochoreniam, lebo sa na ne špecializujeme už desiatky rokov. A sme tu, aby sme vám pomohli. Vďaka úzkej spolupráci s ľuďmi dokážeme rozpoznať a rozvíjať nové inovácie, ktoré riešia nenaplnené medicínske potreby. Súčasne naďalej zdokonaľujeme naše existujúce možnosti liečby chorôb vrátane imunodeficiencie a autoimunitných ochorení, dedičných a získaných krvácavých porúch, dedičného angioedému a deficitu alfa-1 antitrypsínu.

Motivuje nás náš záväzok zachraňovať životy a zlepšovať kvalitu života našich pacientov aj ich rodín. Život so zriedkavým ochorením sa totiž nikdy netýka len jedného človeka. Ponúka podporné programy a aktivity a spolupracujeme s organizáciami na ochranu práv pacientov, aby sme zlepšili a rozširovali vzdelávacie a osvetové úsilie. Spolupracujeme aj so štátnymi orgánmi s cieľom zabezpečiť pre pacientov prístup k liekom, ktoré potrebujú, aby mohli žiť naplno.

Pacientka VWD Roberta Smith so svojím manželom

Nové www stránky na zvýšenie povedomia o von Willebrandovej chorobe

Cieľom tejto webovej stránky je zvýšiť povedomie širokej verejnosti o von Willebrandovej chorobe a pomôcť identifikovať potenciálne príznaky.

Ďalšie informácie nájdete na stránke

Ako vám môžeme pomôcť?

Imunodeficitné a autoimunitné ochorenia

Ponúkame jedno z najkomplexnejších portfólií vysoko kvalitných, technicky pokročilých imunoglobulínových (IG) prípravkov a sme popredným výrobcom IG na svete. K dispozícii sú terapie pre tieto ochorenia:

 • primárna imunodeficiencia
 • chronická zápalová demyelinizačná polyneuropatia (CIDP)
 • idiopatická trombocytopenická purpura (ITP)
 • sekundárna imunodeficiencia
 • Kawasakiho choroba (KD)
 • Guillainov-Barrého syndróm (GBS)

Dedičné krvácivé poruchy

Sme svetovým lídrom v oblasti inovatívnych liečiv na liečbu krvácivých porúch. Ponúkame najširšie portfólio pre liečbu dedičných krvácivých porúch s vyše desiatkou koncentrátov koagulačných faktorov derivovaných z plazmy a rekombinantných koagulačných faktorov. K dispozícii sú terapie pre tieto ochorenia:

 • hemofília A
 • hemofília B
 • von Willebrandova choroba
 • nedostatok faktora XIII
 • nedostatok fibrinogénu
 • nedostatok faktora X

Hereditárny angioedém (HAE)

Nedávno sme predstavili celosvetovo prvú subkutánnu preventívnu liečbu aták hereditárneho angioedému (HAE) a zároveň stále ponúkame intravenóznu liečbu inhibítorom C1-esterázy na liečbu podľa potreby.

Deficit alfa-1 antitrypsínu

Náš inhibítor alfa-1 proteinázy lieči deficit alfa-1 antitrypsínu (AATD) u pacientov s emfyzémom súvisiacim s alfa-1.