Skip to main content
Zamestnanci ČSL v práci)

Kariéra v CSL Behring

2 zamestnankyne

Naše benefity

Ponúkame flexibilnú pracovnú dobu, robustné nástroje pre kariéru a rozvoj, globálny akciový plán pre zamestnancov, pomoc pri štúdiu a ďalšie. Poďte s nami rozvíjať svoju kariéru.

Odráža sveta okolo nás

Odráža svet okolo nás

Diverzitu, rovnosť a inklúziu (DE&I) začleňujeme do všetkého, čo robíme – od spôsobu, ako priťahujeme talenty a podporujeme našich zamestnancov, až po spôsob, akým sa angažujeme v komunitách, v ktorých žijeme a pracujeme.

CSL: Skvelé miesto na prácu

CSL zaradená do Forbes Global 2000

CSL zaradená medzi najlepších amerických zamestnávateľov

Spoločnosť CSL bola štvrtý rok po sebe vyhlásená za jedného z najlepších zamestnávateľov na svete