Skip to main content
)

Kariéra

Ponúkame sľubnú budúcnosť

Nájdite si tu aj tú svoju

Či už sa stávate odborníkom vo svojom odbore, presúvate sa v rámci spoločnosti naprieč alebo smerom nahor, veríme, že všetci naši ľudia smerujú k sľubnej BUDÚCNOSTI, v ktorej sa naplnia ich individuálne profesné ambície a v ktorej sa budú inšpirovať našou cieľavedomou spoločnosťou a kultúrou založenou na hodnotách.

logo společnosti Forbes

Medzi 50 najlepšími

Časopis Forbes vymenoval CSL za jedného z 50 najlepších zamestnávateľov na svete. Ako hlavný dôvod voľby uviedli zamestnanci zameranie spoločnosti CSL na pacientov a nadšenie z toho, že sú súčasťou rastúcej spoločnosti.

tlačová zpráva

Sme presvedčení, že ....

... naša kultúra založená na hodnotách nám umožňuje napĺňať záväzky voči našim pacientom, partnerom, akcionárom a zamestnancom.

Sme ...

... jednou zo špičkových biotechnologických spoločností na svete a objavujeme nádejný potenciál tohto úžasného odvetvia.

Ponúkame ...

... Vám príležitosť k tomu, aby ste zmysluplne vykonávali svoju prácu, realizovali svoj potenciál a rozvíjali vlastnú kariéru.

ManWomanLookingatBinder

Chceme, aby CSL bola odrazom sveta vôkol nás.

Ako globálna organizácia so zamestnancami vo vyše 30 krajinách podporuje spoločnosť CSL rozmanitosť a začlenenie. Patrí to k našej podstate. Veríme, že využívaním a vážením si jedinečných schopností, skúseností i bezpečnostných a výrobných perspektív našich ľudí budeme schopní lepšie slúžiť našim pacientom.

Prijali sme súbor zásad, ktoré reflektujú náš záväzok voči kultúre rozmanitosti. Tieto zásady sú v súlade s princípmi biotechnologickej inovačnej organizácie (BIO) v oblasti rozvoja pracovných síl, rozmanitosti a začlenenia.

Ďalšie informácie

Prečítajte si viac o tom, o čo sa v CSL staráme.

Naším záujmom je, aby sa váš dobrý pocit stal prioritou. Je to dôležité rovnako ako vy.

Globálny akciový plán pre zamestnancov
Ponúkame zamestnancom príležitosť podieľať sa na vlastníctve, raste a budúcom úspechu spoločnosti CSL.

Flexibilná práca

Náš záväzok je poskytovať pracovisko, ktoré rešpektuje profesijný a osobný život ľudí.

Kariéra a rozvoj

Poskytujeme podporu, ktorú naši zamestnanci potrebujú na budovanie sľubnej BUDÚCNOSTI, ktorú v spoločnosti CSL chcú mať.

Pomoc popri štúdiu

Pomáhame našim zamestnancom posilňovať ich schopnosti a dosahovať ich vlastné profesné ambície prostredníctvom pomoci poskytovanej popri štúdiu v súlade so strategickým riadením spoločnosti CSL.

Globálna mobilita

Chápeme, že v záujme globálneho pohľadu je niekedy potrebné roztiahnuť krídla. Medzinárodné pracovné zaradenie pomáha zamestnancom získavať neoceniteľné skúsenosti.