Skip to main content
)

Zoznam produktov pre Slovenskú republiku (pre laickú verejnosť)

Zoznam produktov registrovaných v Slovenskej republike

 

Imunológia

Privigen® | normálny ľudský imunoglobulín, IVIG
Hizentra® | normálny ľudský imunoglobulín, SCIG
Rhophylac® | ľudský anti-D imunoglobulín 
Berinert®  | inhibítor ľudskej C1 

Hematológia

IDELVION®rekombinantný faktor FIX (INN: albutrepenonacogum alfa)
AFSTYLA®rekombinantný faktor FVIII (INN: Ionoctocogum alfa)
Haemate® P | ľudský koagulačný faktor VIII/von Willebrand faktor komplexu

Intenzívna medicína a iné špecializované produkty

Human Albumin CSL Behring | ľudský albumín
Alburex® | roztok ľudského albumínu
Riastap® | ľudský fibrinogén
Beriplex®ľudský protrombínový komplex
Kybernin-P®ľudský antitrombín III koncentrát
Respreeza® | ľudský inhibítor alfa-1 proteinázy